ติวเข้าอนุบาลสามเสน/ราชวินิต(MEP)

เน้นการฟังคำถามที่เป็นเลขโจทย์ให้คิดและแก้ปัญหา ภาษาไทย เชาวน์ปัญญา ภาษาอังกฤษ และความรู้ทั่วไป

ตัวอย่าง แบบฝึกค่ะ

 

 

 

Visitors: 92,691