ติวเข้าอนุบาลสามเสน/ราชวินิต(MEP)

เน้นการฟังคำถามที่เป็นเลขโจทย์ให้คิดและแก้ปัญหา ภาษาไทย เชาวน์ปัญญา ภาษาอังกฤษ และความรู้ทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 100,535