ติวเข้าสาธิตเกษตร

เน้นความรู้ทางด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ เชาวน์ปัญญา และความรู้รอบตัว

ตัวอย่าง แบบฝึกทดสอบ

 

 

Visitors: 92,699