ติวเข้าสาธิตจุฬา

เน้นการฟังอย่างมีสมาธิ สามารถคิดตามเรื่องหรือคำถามได้อย่างเข้าใจ เน้นการคิดวิเคราะห์ เน้นความรู้รอบตัวทั่วไป เน้นเชาวน์ปัญญาอย่างมีเหตุและผล เป็นต้น

ตัวอย่าง เช่น

 

 


Visitors: 92,701