ติวเข้าเครือคาทอลิก กรุงเทพคริสเตียน เซนต์คาเบรียล อัสสัมชัญ เซนต์โย เซนต์ฟรัง

เน้นการทดสอบทางด้านวิชาการ  คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เชาวน์ปัญญา ความรู้รอบตัว และการฟัง น้องๆ ควรอ่านออกเขียนได้ จะได้เปรียบนะคะ.....

Visitors: 104,815