ผลงานน้อง ๆ คนเก่ง

ครูเก๋ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ..... 

 

น้องพัตเตอร์ ติดกรุงเทพคริสเตียน ป.1 ปี64
 
น้องต้นพุด ติดกรุงเทพคริสเตียน ป.1 ปี64
 

 

น้องคินตั้น ติดกรุงเทพคริสเตียน ป.1 ปี64
 

 

น้องคริส ติดกรุงเทพคริสเตียน ป.1 ปี64
 
น้องมิวมิว ติดเซนต์ฟรัง ป.1 ปี64
 
น้องอองตอง ติดเซนต์ฟรัง ป.1 ปี64
 
น้องพู่กัน ติดเซนต์ฟรัง ป.1 ปี64

 

น้องเอญ่า ติดเซนต์โย ป.1 ปี 64

 

น้องมะปราง ติดเซนต์โย ป.1 ปี 64

 

น้องเอค่อน ติดเซนต์คาเบรียล ป.1 ปี64

 

น้องหย่งคิม ติดเซนต์คาเบรียล ป.1 ปี64

 

น้องนะโม ติดเซนต์คาเบรียล ป.1 ปี64

 

น้องติวเตอร์ ติดเซนต์คาเบรียล ป.1 ปี64

 

น้องพัตเตอร์ ติดเซนต์คาเบรียล ป.1 ปี64

 

น้องเอื้อ ติดเซนต์คาเบรียล ป.1 ปี64

 

น้องวิน ติดเซนต์คาเบรียล ป.1 ปี64

 

น้องพีต้า ติดเซนต์คาเบรียล ป.1 ปี64

 

น้องเรย์ ติดเซนต์คาเบรียล ป.1 ปี64

 

น้องออร์แกน ติดเซนต์คาเบรียล ป.1 ปี64

 

น้องดีน ติดอัสสัมชัญ บางรัก ป.1 ปี64

 

 

น้องออกัส ติดสาธิตจุฬา ป.1 ปี63

 

น้องธีร์ ติดสาธิตจุฬา ป.1 ปี63

 

น้องน้ำมนต์ ติดราชวินิต MEP ป.1 ปี63

 

น้องมูเซียร์ ติดราชินี ป.1 ปี63

 

น้องเปปเปอร์ ติดราชวินิต MEP ป.1 ปี63

 

น้องอะตอม ติดราชวินิต MEP ป.1 ปี63

 

น้องน้ำมนต์ ติดอนุบาลสามเสน MEP ป.1 ปี63

 

น้องไบร์ท ติดอนุบาลแสงโสม ป.1 ปี63

 

น้องเพลิน ติดอัสสัมชัญ บางรัก ป.1 ปี63

 

น้องติวเตอร์ ติดเซนต์คาเบรียล  ป.1 ปี63

 

 

น้องนะโม สาธิตจุฬา 62

น้องปันโน สาธิต มศว.ประสานมิตร 62

น้องอันดา สาธิต มศว.ประสานมิตร 62

น้ององศา ราชวินิต MEP 62

น้องกัปตัน ราชวินิต MEP 62

น้องนิวตรอน ราชวินิต MEP 62

น้องแกรนิต ราชวินิต MEP 62

น้องใบบัว อนุบาลสามเสน MEP 62

น้องมันตา อนุบาลสามเสน MEP 62

น้องใบบัว สาธิตเกษตร กำแพงแสน 62

น้องลูกปราย เซนต์ฟรัง 62

น้องใบบัว เซนต์ฟรัง 62

น้องมันตา เซนต์ฟรัง 62

น้องนิเกล เซนต์ฟรัง 62

น้องไนซ์  เซนต์โยเซฟ  62

น้องไอซ์  ราชินี  62

น้องเจตต์ กรุงเทพคริสเตียน  62

น้องริวจิ  กรุงเทพคริสเตียน 62

น้ององศา กรุงเทพคริสเตียน 62

น้องเก็ต กรุงเทพคริสเตียน 62

น้องนะโม เซนต์คาเบรียล 62

น้องอชิ เซนต์คาเบรียล 62

น้องเบต้า เซนต์คาเบรียล 62

น้ององศา อัสสัมชัญ 62

น้องเบต้า อัสสัมชัญ 62

น้องริวจิ อัสสัมชัญ 62

 

น้องจ็อปส์ สาธิตเกษตร 61

 น้องปริม สาธิตเกษตร 61

 น้องริว สาธิตเกษตร 61

 น้องนะโม สาธิต มศว.ประสานมิตร 61

 น้องกฤต อนุบาลสามเสน MEP 61

 น้องมีมี่ ราชวินิต MEP 61

 น้องมินนี่ สาธิต มศว.องครักษ์ 61

 น้องโต้คลื่น สาธิตเกษตร INTER

 น้องพอใจ มาแตร์เดอี 61

 น้องเอมิ อัสสัมชัญคอนแวนต์ 61

 น้องเอมิ เซนต์ฟรัง 61

 น้องอิม เซนต์ฟรัง 61

 น้องนานา เซนต์ฟรัง 61

 น้องปัญณ์ เซนต์ดอมินิก 61

 น้องอี้  กรุงเทพคริสเตียน 61

 น้องโฟโต้ กรุงเทพคริสเตียน 61

 น้องจ๊อปส์ เซนต์คาเบรียล 61

 น้องเปปเปอร์ เซนต์คาเบรียล 61

 น้องคีร์ต้า เซนต์คาเบรียล 61

 น้องมิกกี้ เซนต์คาเบรียล 61

 น้องปัน ปัน เซนต์คาเบรียล 61

 น้องซี เซนต์คาเบรียล 61

 น้องวิน เซนต์คาเบรียล 61

 น้องกานต์ EP อัสสัมชัญ บางรัก 61

 น้องโฟโต้ อัสสัมชัญ บางรัก 61

 น้องเปปเปอร์ อัสสัมชัญ บางรัก 61

 น้องอินเตอร์ อัสสัมชัญ ธนบุรี 61

 น้องต้นน้ำ อัสสัมชัญ ธนบุรี 61

 น้องมิกกี้ อัสสัมชัญ ธนบุรี 61

 น้องโฮชิ EP อัสสัมชัญ ธนบุรี 61

 น้องกัปตัน อัสสัมชัญ ธนบุรี 61

สอบติดสาธิต/คาทอลิก ปี 2560

น้องน้ำอุ่น สาธิตเกษตร 60

น้องแบงค์ สาธิตเกษตร 60

น้อง เบน สาธิตเกษตร 60

น้องพริมา สาธิตจุฬา 60 

น้องยอร์ช สาธิตจุฬา 60

น้องภูมิ ราชวินิต MEP 60

น้องวุ้นใส อนุบาลสามเสน MEP 60

น้องรุซลัน อนุบาลสามเสน MEP 60

น้องตุน หลักสูตรทวิภาษา สาธิต มศว.องครักษ์ 60

น้องดราก้อน สาธิต มศว.องครักษ์ 60

น้องน้ำอุ่น มาแตร์เดอี 60

น้องแพม โรงเรียนราชินี 60

น้องอนาวิน พญาไท MEP 60

น้องแกมม่า สาธิตสวนสุนันทา EP 60

น้องกั๊ตจัง สาธิตสวนสุนันทา EP 60

น้องไอจิ กรุงเทพคริสเตียน 60

น้องอิง เซนต์คาเบรียล 60

น้องลาแปง อัสสัมชัญ บางรัก EP 60

 สอบติดสาธิต ปี 59

น้องไอเดีย สาธิตจุฬา 59

น้องเต๋อหัว สาธิต มศว.ประสานมิตร 59

น้องเหม่ยหลิง สาธิต มศว.ประสานมิตร 59

น้องศาส์ สาธิตเกษตร 59

น้องออโต้ ราชวินิต MEP 59

น้องมาแตงค์ เซนต์ฟรัง 59

น้องนู๋มิว เซนต์ฟรัง 59

น้องพัตเตอร์ กรุงเทพคริสเตียน 59

น้องอุลตร้า กรุงเทพคริสเตียน 59

น้องส้มโอ อัสสัมชัญ ธนบุรี 59

น้องซัน เซนต์คาเบรียล 59

น้องต้นน้ำ เซนต์คาเบรียล 59

 

 สอบติดสาธิต/คาทอลิก ปี 2558

 

น้องเบล-เบลล์ ด.ญ.รินรดา ศิริพิชญ์ตระกูล สอบติดสาธิตเกษตร ปี 58

น้องวุ้ง ด.ญ.อริย กิตติกาญจนกุล สอบติดสาธิตประสานมิตร ปี 58

น้องลีโอ ด.ช.ฐสุ มีลาภอุดมชัย สอบติดสาธิตจุฬา ปี 58

น้องลีโอ ด.ช.ฐสุ มีลาภอุดมชัย สอบติดราชวินิต EP ปี 58

น้องนีน่า ด.ญ.เปรมยุดา สมสุขจีรวัฒน์ สอบติดอนุบาลสามเสน EP ปี 58

 

และยินดีกับน้องๆ ที่ติดเซนต์คาเบรียล กรุงเทพคริสเตียน อัสสัมชัญ เซนต์โย เซนต์ฟรัง ราชินี

 น้องภู น้องพุทธ  น้องอู๋ น้องเกียร์ +++

 

สอบติดสาธิตเกษตร ปี 2557

 

Laughingเด็กหญิง อัยย์ถิรา วงมาเจริญสิน (น้องณดา)

 สอบติดสาธิตประสานมิตร ปี 2557

 Coolเด็กชาย ฐสุ มีลาภอุดมชัย (น้องลีโอ)

 สอบติดราชวินิต(EPห้องเรียนพิเศษ) ปี 2557 

 Kissเด็กหญิง นวพร ธนาธีรธร (น้องฮานะ) 

 Coolเด็กชาย ฐากร จันทร์ทายะวิจิตร (น้องเหวินเฟย)

 สอบติดอนุบาลสามเสน (EP) ปี 2557

 Kissเด็กหญิงธนัญญา เจษฎาภัทรกุล (น้องแพรวา)

 

  สอบติดเซนต์คาเบรียล ปี 2558

 

 Cool(น้องพุทธ)

 Cool(น้องภู)

 สอบติดอัสสัมชัญ ธนบุรี ปี 2558

 Kiss (น้องเบลล์เบลล์)

 

Visitors: 106,147