คอร์สเรียนติว

ติวเข้าป.1สาธิตจุฬา/สาธิตเกษตร/สาธิตประสานมิตร สาธิตสวนสุนันEP/อนุบาลสามเสนMEP/ราชวินิตMEP/กรุงเทพคริสเตียน/เซนต์คาเบรียล/เซนต์โย/ 

เซนต์ฟรัง/อัสสัมชัญ เป็นต้น

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ ครูเก๋ พระรามห้า 

โทร 0617822466

 เวลาเรียน

วันเสาร์    รอบเช้า    9.30 -  11.30  

           รอบบ่าย   12.00 - 14.00  

วันอาทิตย์ รอบเช้า    9.30 -  11.30  

           

 

 

 

 

 

Visitors: 106,148